Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини - 2019/06

РДГ Шумен | Новини

27.06.2019 РЕШЕНИЕ № 3-2 от 26 юни 2019 г. на комисия в РДГ София за поправка на явна фактическа грешка, допусната в РЕШЕНИЕ № 9 от 18 декември 2018 г.
за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – държавна частна собственост
26.06.2019 Деца от Банкя бяха „лесовъди за един ден“
Горски педагози от България ще вземат участие в XIV конгрес по Горска педагогика
26.06.2019 Провеждане на съвещания във връзка с разглеждане и приемане на инвентаризация на горските територии
и изработването на горскостопански карти, горскостопански план, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в районите на дейност на териториални поделения: ТП “ДГС Смилян”, ТП “ДЛС Девин” – Извора, ТП “ДЛС Тракия”
предишна страница 1 | 2 | 3 следваща страница