Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини - 2019/05

РДГ Шумен | Новини

20.05.2019 Лесовъдски игри се проведоха на Витоша
Инициативата беше част от кампанията на дирекцията на ПП „Витоша“ - „Витоша-достъпна за всички“