Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2019/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

10.04.2019 - РЕШЕНИЕ № 1-I-1 Т 08.04.2019 Г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – частна държавна собственост

 

 

 

 
Документи