Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2019/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

01.04.2019 - ПРИВЕТСТВИЕ НА ИНЖ. МИРОСЛАВ ДЖУПАРОВ ПО ПОВОД СЕДМИЦА НА ГОРАТА 2019 Г.

УВАЖАЕМИ ЛЕСОВЪДИ, 

ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ, 

ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ГОРА, 

За мен е чест да Ви поздравя по случай Седмицата на гората, празникът на лесовъдската колегия и на всички, които обичат и се грижат за гората. 

Регламентиран със Закона за горите от 1925 г., празникът започва с ентусиазма на учители, ученици, интелигенция, военнослужещи, които залесяват оголените планински склонове на страната ни наред с лесовъдите. Хиляди граждани се включват в благородното дело и по време на Седмицата на гората активно допринасят за увеличаване на зеленото богатство на страната, защото силите на лесовъдите не стигат. 

Днес отново се изправяме пред българската общественост и пред нас самите, за да направим обективна равносметка. Стигат ли ни силите и дали изпълнихме отговорността си - да пазим горите, да ги умножаваме и да не позволяваме на никой да посяга към това национално богатство. Отговорността - българската гора да е пълна с живот, с дивеч и птици.    

Зад гърба си имаме забележителна история - 140 години от създаването на централна горска служба в България, 120 години от началото на Горския печат, както и 110 години от сдружаването на българските лесовъди. Сред гостите тук в залата са лесовъди-ветерани, ръководители на горското ведомство през различните периоди от неговото съществуване, които са създавали тази история. 

Благодарение на хора като тях, във времето, когато много от традициите се изгубиха, лесовъдската колегия успя да съхрани изконното си право да създава, отглежда и стопанисва високопродуктивни и жизнени гори.

Лично за мен и предполагам за повечето от колегите да сме продължители на сътвореното от нашите предшественици е голяма отговорност и в същото време силна мотивация. Днес очакванията към нас са много. Повишен е интересът на обществото към процесите в горите и към тяхното управление в световен аспект, заради климатичните промени и екологичната им роля.

Въпреки трудностите, въпреки превратностите на историята днес площта на горските територии се увеличава и достигна 4 257 200 хектара. България е сред държавите с най-много и качествени гори в Европа. Горската територия на страната непрекъснато се изследва, инвентаризира и описва. Общото здравословно състояние на горите в страната е добро. 

Когато говорим за нашата вярност към честването на гората, на първо място отчитаме пред българската общественост именно количеството на новосъздадените гори. През 2018 г. продължи приоритетното залесяване на площите засегнати от пожари и съхнене. Общо бяха залесени 16 000 декара, а за защита на горските територии от ерозия и порои са извършени общо 4 873 дка противоерозионни залесявания. Проведени са отгледни сечи върху 47 824 ха, санитарни върху площ от 35 287 ха,  а подпомагане на семенното естествено възобновяване е извършено върху 5 640 ха. 

Взетите бързи административни и организационни мерки за разрешаването на проблема, който възникна преди две години вследствие на нападението на иглолистни култури от корояд, вече дадоха своя резултат. Към момента с 65 процента  са намалели площите, засегнати от вредителя през 2018 г., в сравнение с предходната 2017. Обследваните засегнати площи от корояди са 60 630 дка, докато през 2017 г. са били 174 049 дка. 

Увеличава се и броят на проверките в горите, като за цялата 2018 г. в цялата система са извършени над 474 000 бр., а от началото на 2019 г. горските служители от екипите на Агенцията, регионалните дирекции по горите, държавните горски предприятия и горски и ловни стопанства са извършени повече от 110 000 проверки. Наблюдава се положителна тенденция по отношение на събираемостта по влезлите в сила наказателни постановления.

 За съжаление добрата статистика от миналата година по отношение на пожарите едва ли ще бъде повторена и през настоящата, защото към момента вече се наблюдава увеличение на броя на пожарите, както и на засегнатите площи в сравнение със средния брой от предходни години. Сигурен съм, че и в момента наши колеги реагират на сигнали за възникнали пожари.

Уважаеми дами и господа,

Нашите празници винаги са белязани от трудните делници. Да си лесовъд днес е не само гордост, но и много повече смелост и още повече отговорност! Да бъдеш лесовъд е не само професия, а житейски избор. Убеден съм, че нашето общество оценява по достойнство мисията на служителите в системата на горите, отдали знания и живот, за да го има това райско кътче, наречено България.

Убеден съм, че българската общественост и българските лесовъди заслужават своята вълнуваща Седмица на гората! Честит празник!

 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност